När etablissemanget möter Jordan Petersson är det mycket som “gets lost in translation”. Dels rent språkligt mellan engelskan och svenskan, men det handlar också om terminologin. Få av oss är helt flytande på engelska, ännu färre är flytande i psykologiskt terminologi, det sista gör att det blir en kollision mellan världsbilder.

I Skavlan så blev det första missförståndet detta angående weakness. I Sverige pratar vi om vikten av att visa svaghet i meningen att öppna oss och visa oss sårbara, men det är nåt helt annat Jordan talar om. Rent språkligt så förklarar amerikanska Merriam -Webster  Weakness som en moralisk svaghet, en defekt.  Engelska Oxford dictionary förklarar weakness som en “ofördelaktighet”, icke tilldragande del av karaktären. Så är också fallet i den psykologisk kontexten, där begreppet weak betecknar svagheter i karaktären. Exempel på detta är att att individen kan vara självcentrerad, trångsynt, fördömande, initiativlös, oansvarig, att denne lätt övergår från förnuft till känsla. 

Styrka handlar då istället om att kunna hantera motgångar, vara anpassningsbar. Att ha kontakt med sina behov och kunna uttrycka dem på ett balanserat sätt. Styrka handlar också om att kunna föra en diskussion på en saklig grund, och inte gå i försvar med anklagelser, skambeläggande, hån, eller andra verbala eller fysiska angrepp. Fokus kommer att ligga på lösningen och inte på problemet. En person med starkare personlighet tål och kan tillgodogöra sig kritik, istället för att slå ifrån sig, eller gå till motangrepp. Den starkare personligheten kännetecknas också av förmågan att se det större perspektivet vid motgångar. En starkare person har också resurser att komma tillbaka efter svårigheter. Men det  viktigaste av allt är förmågan att interagera med omgivningen på ett ärligt och rättframt sätt, att stå upp för den man är, att inte hänge sig åt manipulationer och härskartekniker.

Vad som kan vara bra att ha i bakhuvudet gällande svagheter i ens personlighet är att man inom psykologin inte är fördömande, man delar inte in människor i bra och dåliga människor, eller bra och dåliga personligheter. Det är heller inte antingen/eller utan vi befinner oss alla på en glidande skala, och är förhoppningsvis på väg uppför denna skala genom personlig utveckling. Styrka refererar sålunda inte till att vara överlägsen, tvärtom så jämför inte starka människor sig själva med annat än sina tidigare prestationer. Styrka i psykologiskt sammanhang handlar alltså helt enkelt om att vara rustad för att hantera livet. Att ha fått med sig redskap för att leva i harmoni med sig själv och andra. Vid motsatsen blir resultatet en inre disharmoni (kaos) som lätt sprids till omgivningen, eller rent av går ut över omgivningen.

Att anse att svaga människor är farliga för samhället är sålunda inte konstigt. Svaga människor blir inte bara som ett rö för sina känslor, de kan också lätt plockas upp av destruktiva krafter. Svaga människor är rädda människor, och tyr sig gärna till människor de uppfattar som starka för beskydd. Om dessa de underordnar sig inte är goda ledare, så kan de ledas med käpprätt åt helvete. Två exempel på det är Hitler och Stalin.  Skillnaden mellan en god ledare och en dålig är att den goda visar vägen genom att vara ett exempel och föredöme, den gode vill göra andra starkare, genom att ge dem redskap för att bli självständiga och klara sig utan denne. Den dåliga ledaren vill knyta människor till sig, den vill kontrollera och använder hot och manipulation för att öka sin personliga makt över människor. Det är lätt att se vilken typ av ledarskap som Jordan representerar.

Fokus hos media ligger oftast på att försöka förstå varför han når ut till så stora skaror. Media som tillhör vänsterideologin och vill vinna mark är ute efter receptet, för att de vill kopiera det. Jag känner iden det där från narcissister, avunden, de undrar “hur fan bär hon sig åt, för att få det där hon får”. De vill åt tekniken och försöker kopiera, klarar de inte det, vill de riva ned rent av förgöra. Jordan försöker ärligt ge ett svar varje gång han får frågan, men svaret är svårt att ta till sig för det handlar inte om en teknik för att få uppmärksamhet, det handlar om autenticitet. Det är inget som går att kopiera, som han svarade när Skavlan undrade vad det berodde på att han har så många följare:  “Because I care for them. Genuinly

Jordan är sann, han lever efter sina livsregel även om det leder till att han får tunnor av skit kastade över sig. Han viker inte ned sig. Det är där hans dragningskraft på män ligger. Han är en förebild, en man som klarar av att stå emot kvinnlig manipulation och härskarteknik. Narcissistiska människor har utvecklat ett falskt jag, de har en falsk självbild av sig själva som goda och rättfärdiga, eftersom de inte är sanna mot sig själva så projicerar de sin egen ondska, sin egen rasism, sin egen chauvinism på den som utmanar dem. När de här människorna möter Jordan som väcker avund, så projicerar de sin egen svaghet på honom. Han talar inte om en förra århundradets indelning i starka/svaga, överlägsna/underlägsna som Aktuellt och Skavlan utmålar det som.  Påståendet faller direkt på logik, om Jordan föraktade svaga människor skulle han ju inte viga sitt liv åt att hjälpa dem.

Vad kritikerna helt missar är vad modern psykologi handlar om. Den handlar inte om att etikettera, tvärtom så har man under lång tid försökt utforska vad som gör en individ stark och funktionell, för att i efterhand kunna hjälpa människor och därmed lindra det psykologiska lidandet. En psykologs uppgift är alltså att kompensera för brister i barndomen, samt leda in på rätt väg för den som kommit på avvägar.

Det är vad 12 rules for life handlar om.  Jordans misskrediterade mål är att skapa starka individer, för att de ska hitta mening i sina liv, må bättre och för att vårt samhälle skall bli starkare och bättre. An antidote to chaos kan därför ses som en hjälp att strukturera sig själv för att bättre passa in i samhället och därmed bli accepterad och omfamnad av detsamma. Att det här är lättare för män att ta till sig, är inte konstigt alls, med tanke på att vi ställer större krav på pojkar att ta eget ansvar för det som drabbar dem.  Att detta väcker ont blod hos dagens feminister beror ju såklart på att starkare män hamnar utanför deras kontroll.

En könsskillnad mellan män och kvinnor är att kvinnor har en helt överlägsen verbal förmåga, i många gräl blir pojkvänner och äkta män, totalt överkörda av kvinnors överlägsna språkliga förmåga. Det gör att kvinnor lätt “vinner” gräl, och är det då en svag kvinna som inte är autentisk, utan  är van att hantera omgivningen genom försåtlighet blir mannen maktlös. Jag själv är uppvuxen med en sådan mamma och kan alla knepen utan och innan, och har utvecklat en radar för manipulativt beteende. Jordan har både utbildning och lång träning att både upptäcka och hantera detta beteende och det är fullkomligt omöjligt att köra över honom. Jordans storhet ligger i exakt det som Rocky säger i sitt motivational speach till sin son. – det handlar inte om hur hårt du slår – det handlar om hur mycket stryk du kan ta, och ändå fortsätta framåt. Jordan P är intellektets Rocky Bilboa, han viker inte ned sig, lugnt och metodiskt fortsätter han framåt. Jordan är en manlig förebild, en ickeaggressiv lugn klok och stark man.  Det vore ju exakt den här sortens moderna manlighet som feministerna vill ha. Eller?

När etablissemanget och Jordan möts så är det tydligt att det istället landar i en maktkamp där man redan innan intervjun placerat Jordan i ena ringhörnan. Men kampen som sedan börjar, förs med helt olika vapen. Etablissemanget försöker misskreditera Jordan genom att tillskriva honom onda egenskaper. Han bemöts med etiketter, skambelägganden och misstänkliggöranden.  Men han klarar av de här kränkningarna utan att vare sig brusa upp eller backa. Hans svar och comebacks är baserade på sanning, på kunskap och förnuft. Han är en modern alfahanne som lär oss hur vi kan stå upp mot, och bemöta destruktiva krafter genom att vara pålästa.

Etablissemanget försöker förgäves förstå vad det är som händer, men eftersom de själva har låg grad av vad som kallas openess, så saknar de både  förmågan och viljan att förstå. De är inte förnuftsstyrda, de är känslostyrda och blir provocerade (triggered) när någon går emot de falska doktriner de lärt. Eftersom de är svaga och inte klarar av att bemöta honom intellektuellt så projicerar de alla sina svaga egenskaper på honom och går till attack.

Eftersom feminismen idag, likt en bitter hustru har kommit fram till problemformuleringen “Män är problemet”, så är det det fokuset man har även i mötet med Jordan. Om man tänker till lite så är det ganska uppenbart att problemet man har med Jordan – som ju faktiskt är en sund man – är att de har fått konkurrens om problemformuleringen.

Jordan svär helt enkelt i den ideologiska kyrkan, vilket gör människor i etablissemanget upprörda. Därför ser man ofta kvinnliga intervjuare gå från att vara journalister, till att gå till direkt attack mot intervjuoffret. De är inte intresserade av vad Jordan har att säga, mötet har endast syftet att att misstänkliggöra och kompromettera. Cathy Newmans intervju blev viral eftersom Jordan så galant klarade av att stå emot och behålla lugnet och vara saklig trots angreppen.